Dražby nemovitostí: Co to je a jak dražba probíhá?

26.12.2020

Pokud hledáte svůj vysněný příbytek, možná jste narazili na slovní spojení "dražby nemovitostí", které vám bylo při hledání nabídnuto. Už jste slyšeli o dražbách zboží a produktů, ale o dražbách nemovitostí ještě nikoliv. Proto se domníváte, co to vlastně je.

Dražby nemovitostí zahrnují jak dražby domů, tak dražby bytů a dražby pozemků. Zpravidla se jedná o veřejné dražby nemovitostí, k nimž je třeba se registrovat, abyste se jich mohli účastnit. K tomuto kroku se většinou schyluje v okamžiku, kdy je vymáhán větší obnos peněz. Vlastník takové nemovitosti nemá na vybranou a pouští svůj dům či bytovou jednotku do dražby. Jiným řešením by ještě mohl být výkup nemovitostí - vykupují se i nemovitosti zatížené exekucí, zástavou nebo s věcným břemenem.

Dražba nemovitostí jako poslední možnost, jak vyřešit exekuční řízení

Jak již bylo zmíněno, nemovitost se pouští do dražby v okamžiku, kdy je na ni vymáhán větší obnos peněz. Pokud člověk nepřistoupí k výkupu nemovitostí nějakou konkrétní společností, pouští se dům, byt či pozemek do dražby. Mluvíme o poslední možnosti, jak vyřešit exekuční řízení, ke které se přistupuje ve chvíli, kdy veškeré vymáhání pohledávky selhalo. Pokud se navíc ocitneme v situaci, kdy se vymáhá dluh za výživné, má exekutor právo na to prodat dlužníkovu nemovitost.

Bohužel se často stává, že v dané prodávané nemovitosti ještě bydlí dlužník a jeho rodina. Ovšem i v takovém případě dochází k prodeji nemovitosti v dražbě. Poté je už na novém majiteli, jestli je v domě ponechá za nájemné či jestli je z domu vyhodí.

Než jde nemovitost do dražby, musí se nacenit

Ptáte se, jak se určuje cena nemovitosti prodávané v dražbě? Stejně, jako v případě klasického prodeje domu či bytů - dojde k ocenění nemovitosti. Na pomoc se zavolá ustanovený soudní znalec, který vypracuje posudek, v němž se bude ukrývat i obvyklá cena nemovitosti. Touto obvyklou cenou nemovitosti se rozumí cena, za níž se daný objekt nebo pozemek na realitním trhu prodává.

Pokud v nemovitosti, která jde do dražby, ještě bydlí dlužník nebo jeho rodina, ze zákona jsou povinni umožni prohlídku ustanovenému soudnímu znalci. Dlužník s návštěvou znalce však musí být obeznámen.

Dražba může být vedena klasicky nebo elektronicky

Dnes je možné vést dražbu klasicky nebo elektronicky. V obou případech však platí, že celou dražbu vyhrává nejvyšší podání. Pokud by se stalo, že dva lidé přihodí stejnou sumu ve stejný čas, řeší se to losováním vítěze. Výjimkou je předkupní právo - pakliže dražitel toto právo má, k losování samozřejmě nedochází.

Příklep - to je poté poslední krok k dokončení dražby. A jak bylo zmíněno, udělen je tomu, kdo nabídne nejvíce. Pokud by se však na poslední chvilku objevila osoba, která by nabízela o minimálně pětadvacet procent více, než jaká je vydražená cena, příklep může být udělen jí.

Dražby nemovitostí: Co to je a jak dražba probíhá?

Zpět na stránku blog

na začátek stránky