K čemu slouží katastr nemovitostí a jak funguje?

8.1.2021

Ať už nemovitost prodáváte nebo ji naopak kupujete, se vší pravděpodobností přijdete do kontaktu s takzvaným katastrem nemovitostí. Přece jenom dojde ke změně vlastníka daného objektu, ať už to bude rodinný domek na předměstí nebo bytová jednotka v centru Prahy. A každá taková změna vlastníka se musí v katastru nemovitostí zaznamenat. Vaše kroky tak po prodeji nebo koupi nemovitosti budou směřovat na katastrální úřad, který katastr nemovitostí spravuje.

Pokud bychom měli přesně definovat to, co to katastr nemovitostí vlastně je, řekneme, že se jedná o soupis veškerých údajů a informací o nemovitostech, které leží na území České republiky. Při nahlížení do KN uvidíme nejen přesný právní popis nemovitosti, ale kromě toho také geometrické určení nemovitosti nebo zápis práv k danému objektu.

Nahlédněte do katastru ještě před koupí nemovitosti

Mnozí lidé dělají tu chybu, že se nepodívají do katastru nemovitostí předtím než daný objekt koupí. Jenže přesně to rovná se situaci, kdy ponecháte všechno na náhodě, například máte vidinu toho, že je možnost levně vykoupit pozemek. Pakliže se předem podíváte do katastru nemovitostí, respektive pokud před koupí rodinného domu, bytové jednotky nebo chaty či chalupy požádáte o výpis z katastru nemovitostí, zjistíte si dopředu to, jestli má dům nějaké věcné břemeno nebo jestli nad ním nevisí exekuce. Případně díky náhledu do katastru zjistíte, jestli dům či byt nepodléhá zástavnímu právu.

K čemu slouží katastr nemovitostí a jak funguje?
Obrázek jak vypadá nahlížení do katastru nemovitostí na webu cuzk.cz

Postačí vám občanka. Peníze však mějte s sebou

Pokud si chcete požádat o výpis z katastru nemovitostí, vaše kroky taktéž budou směřovat na katastrální úřad. Zde vám bude výpis vydán, ale jenom v případě, že se splní určité podmínky. Jednou z nich je, že musíte znát katastrální území, na kterém nemovitost leží. Také s sebou musíte mít občanský průkaz a musíte znát číslo popisné, případně parcelní číslo pozemku.

Jestliže ani jednu z informací neznáte, lze to obejít, a to tak, když úředníkům na úřadě sdělíte jméno a datum narození vlastníka objektu. U právnické osoby stačí identifikační číslo.

Chcete nemovitost zapsat do katastru nemovitostí?

Jiná situace nastává, pakliže chcete nemovitost do katastru nemovitostí zapsat. K tomu většinou dochází ve chvíli, kdy jste váš dům teprve postavili nebo kdy jste nemovitost odkoupili. V tomto případě se můžete setkat rovnou s několika podobami vlastního zápisu. Ten může mít podobu vkladu, poté záznamu, poznámky nebo může být formou oznámení změn.

Nejdříve se začíná návrhem na vklad, jehož součástí je vkladová listina (kupříkladu kupní smlouva).

Nový majitel může být zamítnut

Při změně majitele nemovitosti může katastrální úřad nového majitele zamítnout. K tomu většinou přichází v okamžiku, kdy je proti majiteli vedená exekuce nebo kdy manipulaci s nemovitostí brání takzvaná plomba.

K čemu slouží katastr nemovitostí a jak funguje?

Zpět na stránku blog

na začátek stránky