Podílové spoluvlastnictví nemovitosti. Co to je a lze podíl nemovitosti vykoupit?

23.12.2020

Člověk nemusí nutně vlastnit celou nemovitost, může vlastnit jenom její podíl. Takzvané podílové spoluvlastnictví nemovitosti dnes není nic neobvyklého, právě naopak - setkáváme se s tím stále častěji. A stejně četně se setkáváme i s tím, že se chce člověk svého podílu zbavit. Jenže prodej nemovitosti ve spoluvlastnictví není zrovna nic snadného. Může to být blokováno jiným spoluvlastníkem, tím pádem to sebere hromadu energie, času, a nakonec i financí. Proto, pokud přemýšlíte o prodeji svého spoluvlastnického podílu, raději popřemýšlejte o výkupu podílu nemovitosti.

Výkup prodeje nemovitosti je v mnoha situacích rozumnou volbou. Zejména pak v okamžiku, kdy člověka tlačí čas a kdy peníze potřebuje mít prakticky ihned u sebe. Jen málokdo však ví, že lze vykoupit i podíl nemovitosti, nikoliv jenom nemovitost celou.

Vyvarujete se tím mnoha komplikacím

Jak již bylo zmíněno, vypořádání podílového spoluvlastnictví vlastně není žádný med. Nemovitost mohou vlastnit rodinní příslušníci, kteří se nemohou shodnout na tom, jestli se nemovitost prodá či nikoliv. Mohou být mezi spoluvlastníky jiné spory, kvůli kterým jeden druhého ignoruje, čímž se stává prodej nemovitosti jako celku něčím zcela nereálným. Naštěstí těmto situacím i jiným možným komplikacím je možné předcházet, pakliže se svolí k výkupu podílu nemovitostí.

V praxi to vypadá tak, že se spoluvlastnický podíl prodá společnosti, která za daný podíl dobře zaplatí, a to prakticky ihned. A to, jestli se podíl prodá nebo jak to bude dál, vás už nemusí zajímat.

Ke spoluvlastnickému podílu se nejčastěji přichází díky dědickému řízení

Možná se ptáte, jak se vůbec k takovému spoluvlastnickému podílu přijde. Třeba jste se s tím doposud nesetkali. Spoluvlastnickým podílem se myslí ideální podíl na vlastnictví nemovitosti. Ve většině případů bývá výsledkem dědického řízení, případně se k němu přijde při soudním rozdělení majetku během rozvodu.

Zákon stanovuje, že každý ze spoluvlastníků má právo k celé věci, jeho právo je však omezeno právem každého dalšího spoluvlastníka. Nemovitost tak mohou využívat prakticky všichni stejně, k rozdělení může dojít až na základě dohody, která je většinou písemná.

K prodeji se přistupuje ve chvíli, kdy je dohoda nemožná

Kamenem úrazu bývá právě ona zmiňovaná písemná dohoda. K ní mnohdy nechce přistoupit ani jedna ze stran. A pokud se strany nemohou dohodnout, právě v tento moment přichází ke zvážení prodej svého podílu nemovitosti. Jakožto spoluvlastník máte právo na to, abyste se svým majetkem nakládali podle svého. Musíte však pamatovat na několik omezení, jako je kupříkladu předkupní právo, které nelze nijak obejít ani porušit - musí se zkrátka dodržet.

Podílové spoluvlastnictví nemovitosti

Zpět na stránku blog

na začátek stránky